NLP - Coachinge.nu

NLP is de afkorting van:

Neuro = alles wat te maken heeft met het denken
Linguïstisch = alles wat te maken heeft met taal
Programmeren = het vastzetten van een volgorde

Kort gezegd is NLP de methode die je helpt om vaste volgordes in taal en denken te veranderen. Andere volgordes zorgen ervoor dat je andere woorden gebruikt en andere gedachten krijgt. Als je anders gaat denken, als je informatie anders ordent, dan betekent dit een enorme ommezwaai in de ervaring over jezelf en over je omgeving.

Richard Bandler en John Grinder zijn de grondleggers van NLP.