Privacy Statement Coachinge.nu - Coachinge.nu

Privacy Statement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een dienst afneemt van Coachinge.nu of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:                                     Inge van der Wijden

Onderneming:                                   Coachinge.nu

Bezoekadres:                                     Zuiderkeerkring 412, 2408 RA Alphen aan den Rijn, Nederland

E-mail:                                                 info@coachinge.nu

Telefoonnummer:                            +31 (0) 6 81672203

KvK-nummer:                                    60891068

Coachinge.nu is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Coachinge.nu is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Coachinge.nu is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Coachinge.nu, waaronder www.coachinge.nu.

Coachinge.nu verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Coachinge.nu opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst door Coachinge.nu. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Coachinge.nu om de overeenkomst uit te voeren.

Coachinge.nu gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Coachinge.nu altijd passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen en het is ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, dan kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Coachinge.nu worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en (indien verstrekt) geboortedatum;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam en e-mailadres;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres;
  • voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam en e-mailadres;
  • voor de financiële administratie: uw naam en bank of creditcardgegevens.

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@coachinge.nu.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na het uitvoeren van de laatste overeenkomst tussen u en Coachinge.nu
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur ten behoeve van de belastingdienst;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: tot het moment dat u op de offerte in bent gegaan, dan wel maximaal 30 dagen na het doen van de offerte;
  • in het geval van de nieuwsbrief: tot wederopzegging;
  • in het geval van de financiële administratie: 2 jaren na het uitvoeren van de betreffende overeenkomst tussen u en Coachinge.nu. Om te voldoen aan de vereisten van de belastingdienst, wordt de financiële administratie na deze termijn geanonimiseerd bewaard.

 

Voor de financiële administratie maakt Coachinge.nu gebruik van een externe partij die inzicht krijgt in uw naam en bank of creditcard gegevens. In ieder geval zal Coachinge.nu de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van haar werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Coachinge.nu, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn bewerkersovereenkomsten van toepassing. In geen geval krijgt de externe partij inzage in mogelijk door Coachinge.nu verzamelde bijzondere persoonsgegevens.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Coachinge.nu gebruik van de e-mail service provider Mailchimp. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de e-mail service provider.