Vergoedingen en tarieven - Coachinge.nu

Vergoedingen 

Vergoeding van kosten

Hoe kom je in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding van een coachtraject of training? Er zijn diverse mogelijkheden:

Via de werkgever

Binnen de meeste organisaties is er een opleidingsbudget per medewerker beschikbaar. Informeer bij je werkgever of bij de afdeling personeelszaken naar de mogelijkheden.

Individuele coaching is zeer effectief.  Het helpt een medewerker steviger in de schoenen staan, effectiever communiceren, productiever, veerkrachtiger en energieker worden. Individuele coaching verkleint de kans op ziekteverzuim aanzienlijk. Problemen met de gezondheid en gezondheidsklachten nemen af omdat de overtuigingen worden aangepakt die aan de gezondheidsklachten ten grondslag liggen.

De mindfulness trainingen (groep) en individuele mindfulness trainingen worden door verreweg de meeste werkgevers vergoed, vanwege het aangetoonde effect op stressvermindering.

Voedingsadvies en begeleiding naar een gezonde leefstijl en een gezond gewicht heeft de belangstelling van werkgevers. Informeer naar de mogelijkheden tot vergoeding bij je werkgever.

Via de ziektekostenverzekering

Bij een aantal ziektekostenverzekeraars worden coachgesprekken vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Lees hiervoor de voorwaarden in je ziektekostenpolis. Coaching op het gebied van voeding en gezondheid wordt vermoedelijk vanaf januari 2019 via de ziektekostenverzekering vergoed. Dit wordt medio november 2018 bekend gemaakt.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf

Als je niet (geheel) in staat bent om te werken door een burn-out of door ander langdurig ziekteverzuim, dan is je werkgever in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om zich in te spannen, om jou weer aan het werk te krijgen. Neem hiervoor contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het coachtraject moet dan gericht zijn op het op peil houden (of verbeteren) van kennis en vaardigheden. Deze kennis en vaardigheden heb je volgens de belastingdienst nodig voor het krijgen of houden van een baan. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de vergoeding die voor jou beschikbaar is om te herstellen of te re-integreren. Je kunt met het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Dit betekent dat het UWV een budget aan je beschikbaar stelt,  waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Via een PGB

Het persoonsgebonden budget is een budget dat je toegekend krijgt om zelf zorgverleners in te huren voor de zorg die nodig is. Ben je chronisch ziek of hebt je een beperking of aandoening? Met een pgb kun je zelf de benodigde hulp of begeleiding regelen. Wil je weten of je in aanmerking komt voor een pgb? Neem dan contact op met de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget Per Saldo via http://www.pgb.nl/dit-is-een-persoonsgebonden-budget-pgb

Tarieven

Alle tarieven staan op deze website bij iedere dienst vermeld.