juli 2018 - Coachinge.nu

Pesten op het werk: ‘Bij ons speelt dat niet.’

      Vergaande consequenties, persoonlijk én financieel Pesten op het werk wil zeggen dat er vernederend, vijandig of intimiderend gedrag is (verbaal zowel als non-verbaal) gericht op steeds dezelfde persoon, dat vaak voorkomt, langdurig plaatsvindt en waartegen de persoon die hiervan het doelwit is, zich moeilijk kan verweren[1]. Pesten kan beginnen met quasi grappige […]